Bilanca stanja je: opredelitev, funkcija, oblika in primeri

bilanca stanja je

Bilanca stanja je del računovodskih izkazov podjetja, pripravljenega v obračunskem obdobju, ki prikazuje finančni položaj na koncu obdobja.

Izraz bilanca stanja morda poznate tisti, ki ste v svetu računovodstva.

Bilanca stanja je pomemben del računovodskih izkazov družbe, ki vsebuje informacije o sredstvih, obveznostih in lastniškem kapitalu ob koncu obračunskega obdobja družbe.

To poročilo mora pripraviti poslovni subjekt ali podjetje, ker postane vodilo pri odločanju o poslovnih odločitvah.

Opredelitev bilance stanja Po različnih virih

 • Bilanca stanja na podlagi računovodske znanosti

  Bilanca stanja ali izkaz finančnega stanja (bilanca stanja ali izkaz finančnega stanja) je del računovodskih izkazov podjetja, pripravljenega v obračunskem obdobju, ki prikazuje finančni položaj podjetja na koncu tega obdobja.

 • Po Munawirju

  Bilanca stanja oz bilanca stanja je poročilo, ki predstavlja ekonomske vire podjetja ali njegova sredstva, obveznosti ali dolgove ter pravice lastnikov podjetja, ki so ob določenem času vloženi v podjetje ali lastniški kapital.

 • Po Jamesu Van Harneu

  Bilanca stanja je povzetek finančnega stanja podjetja na določen datum, ki prikazuje bilančno vsoto plus skupne obveznosti plus celotni lastniški kapital.

Elementi v bilanci stanja

1. Sredstvo / lastnina

Sredstva / sredstva so sredstva v lasti poslovnega subjekta, ki so lahko v obliki denarnih sredstev, terjatev, zemljišč, strojev itd.

Vrste sredstev so razdeljene na 3 vrste, in sicer:

 • Kratkoročna sredstva
 • Osnovna sredstva
 • Neopredmetena sredstva.

2. Obveznosti / dolgovi

Obveznosti / dolgovi so kratkoročne ali dolgoročne obveznosti podjetja do drugih strank, ki jih je treba plačati.

Preberite tudi: Priporočene najboljše znamke pšenične moke

Obveznosti lahko razdelimo na dve, in sicer na kratkoročne in dolgoročne.

3. Pravičnost

Kapital ali lastniški kapital je denar ali blago, ki se uporablja kot osnova za opravljanje dela.

Kapital je razlika med sredstvi in ​​minus obveznostmi, zato ga pogosto imenujemo čista sredstva.

Funkcije ravnotežja Finance

Bilančna funkcija je predvsem ocena finančnega stanja podjetja, napoved prihodnjih denarnih tokov ter analiza likvidnosti in finančne prožnosti podjetja.

Poleg tega bilanca stanja deluje tudi takole:

 • Orodja za analizo sprememb finančnih razmer podjetje občasno iz leta v leto.

  Torej lahko iz bilance stanja (podjetje) ugotovimo, kako se razvoj podjetja vidi iz njegovega finančnega stanja.

 • Orodja za analizo likvidnosti (sposobnost podjetja za poplačilo dolgov v likvidnih ali likvidnih skladih).

  Poslovni subjekt, tako da je znana sposobnost podjetja, da svoje obveznosti izpolnjuje z likvidnimi sredstvi.

 • Orodje za analizo sposobnosti podjetja, da odplača kratkoročni dolg pred zapadlostjo.

  Bilanca stanja je zelo pomembna, da ugotovimo, ali je podjetje sposobno plačati svoj kratkoročni dolg s pregledom svojih sredstev in v primerjavi z obveznostmi ali obveznostmi.

Oblike ravnotežja Finance

Pri predstavitvi računovodskih izkazov ima bilanca stanja dve obliki predstavitve, in sicer obrazec Stafel (poročilo) in Skontro (račun).

1. Obrazec Skontro (račun)

Bilanca stanja v obrazcu Skontro predstavlja dvostranske ali stranske račune.

Na desni strani je komponenta obveznosti, ki vsebuje kapital in obveznosti. Medtem so na levi strani sredstva, in sicer vsi računi, razvrščeni kot sredstva.

Primer stanja Skontrove oblike

bilanca stanja je

3. Oblika osebja (poročilo)

Stanje v obliki Stafel se oblikuje zaporedno, začenši s sredstvi, obveznostmi in kapitalom.

Oblika osebja je podolgovate oblike in je primerna za podjetja z več računi.

Preberite tudi: Davčne funkcije so: funkcije in vrste [FULL]

Primer bilance stanja Stafel

bilanca stanja je

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found