Likovne umetnosti so: opredelitev, vrste in primeri

likovna umetnost je

Seni visual je veja umetnosti, katere delo je mogoče vizualno videti na oko in se ga lahko dotaknete z roko.

V življenju ljudi ni mogoče ločiti od tistega, kar imenujemo umetnost, še posebej likovna umetnost.

Zadeve, povezane z lepoto in estetiko, so likovna umetnost, zato likovna umetnost obstaja že od nekdaj.

Kaj je torej likovna umetnost in kaj pomeni likovna umetnost? Če gledamo iz izraza, je zelo širok, tudi mnogi strokovnjaki izražajo svoja mnenja o likovni umetnosti.

Opredelitev likovne umetnosti

Likovna umetnost je veja umetnosti, katere delo je mogoče vizualno videti na oko in se ga lahko dotaknete z roko.

V obliki umetnosti, ki je značilna za to vejo umetnosti, ni podoben zvoku kot glasba ali umetnost gibanja telesa, kot je ples. Likovne umetnosti, na primer slikarstvo, kiparstvo, obrt in še veliko več.

Strokovnjaki izražajo svoja mnenja glede pomena likovne umetnosti. Več umetniških strokovnjakov na svetu razlaga opredelitev umetnosti na naslednji način.

1. Haukin

Je zelo znan umetniški strokovnjak na svetu. Po njegovem mnenju je umetnost del izraza človeške duše, ki si jo predstavljamo in vlijemo v predmet.

Likovna umetnost je umetnost, ki jo je mogoče razstavljati ali izvajati pred mnogimi ljudmi.

2. Kumala Devi Chattopadhayaya

Likovna umetnost je preliv izrazov, ki jih umetniki prenašajo na svoje poznavalce. Umetnost je lahko most ali povezava, da občinstvo razume, kaj skuša umetnik sporočiti

Preberite tudi: Pantun: Tipkanje, tipi in primeri [popolno]

3. La Mery

La Mery trdi, da je vizualna umetnost vizija, ki se izvaja simbolično z višjo in lepšo obliko.

Po mnenju La Mery mora likovna umetnost poudarjati element lepote

4. Coorig Hartong

Likovna umetnost je način izražanja sebe in čustev, da lahko drugi ljudje uživajo v njih.

Po mnenju Coorig Hartong likovna umetnost vsebuje sporočilo o lepoti, ki ga posreduje svojemu občinstvu

5. Sussane K Langer

Je filozof iz ZDA. Po besedah ​​Sussane K Langer je pojem umetnosti oblika človeškega dela, ki ima lepoto in jo lahko uživajo tudi drugi.

likovna umetnost je

Vrste likovne umetnosti in primeri

Likovno umetnost lahko razdelimo na tri vrste. Te tri vrste ločimo glede na obliko ali dimenzijo, čas ali maso in funkcijo.

1. Likovna umetnost glede na njene dimenzije

Ta likovna umetnost temelji na dimenzijah ali velikostih, kot so dolžina, širina in višina. Glede na njene dimenzije obstajata dve vrsti umetnosti, in sicer dvodimenzionalna in tridimenzionalna

  • Dvodimenzionalna umetnost je umetniško delo, ki ima dve dimenziji dolžino in širino. To likovno umetnost je mogoče videti le s sprednje strani, na primer slikarstvo, umetnost batika in ilustracije.
  • Tridimenzionalna umetnost je umetniško delo, ki ima tri velikosti, sestavljene iz dolžine, širine in višine ter prostornine. Na primer kiparstvo, bonsaj in keramika

Likovna umetnost glede na svoj čas ali čas

Glede mase obstajajo 3 vrste umetnosti, in sicer

  • Tradicionalna likovna umetnost

Ta likovna umetnost je obstajala že v starih časih in je statična in dedna, na primer krpa iz batika, lutke, kerije in še veliko več.

  • Sodobna likovna umetnost
Preberite tudi: Struktura besedila postopka - popolna definicija, pravila in primeri

Sodobna umetnost je tradicionalna umetnost, ki se je spremenila z določenimi pravili in vzorci. Primeri, kot so slike, skulpture in obrti

  • Seni sodobni nastopi

Ta umetniška dela nastanejo kot posledica sprememb trendov ali trenutnih razmer ali so sodobne narave.

Likovna umetnost na podlagi svoje funkcije

Ti dve vrsti umetnosti vključujeta čisto umetnost in uporabno umetnost.

  • Seni čisti nastopi

Čista umetnost je umetniško delo, ki daje prednost le estetski vrednosti in lepoti, zato je ni treba uporabljati. Primeri, kot so skulpture, slike, rezbarije in drugi.

  • Uporabna umetnost

Dela uporabne umetnosti so narejena z namenom, da se uporabljajo ali uporabljajo, na primer keramika, plakati, tradicionalno orožje in drugo.

No, to je razlaga pojma likovne umetnosti, skupaj z vrstami umetnosti in njenimi primeri. Lahko koristno!

Zadnje objave