Formula območja kroga (FULL) + primeri problemov in razprava

formula površine za krog

Formula za površino kroga je A = π × r². Kjer je A = površina kroga, π = konstanta pi (3,14) in r = polmer kroga. Zdaj, preden se naučimo površinske formule za krog, moramo poznati osnovni pomen kroga.

Krog je dvodimenzionalni objekt ali ravnina, ki jo tvori zbir točk, ki imajo enako razdaljo od središčne točke.

V središču kroga je točka, imenovana središčna točka kroga, središčna točka kroga postane mera kroga, kjer se imenuje razdalja med središčno točko in zunanjo točko kroga polmer kroga. Medtem se imenuje razdalja med najbolj oddaljenimi točkami, ki poteka skozi središče premer kroga.

formula površine za krog

Premer kroga je dvakrat polmer kroga

d = 2 x r

Informacije:

r = polmer

d = premer

Območje kroga

Območje kroga je merilo, kako veliko je območje znotraj kroga. Za izračun kroga potrebujemo konstanto π "phi". Definicija samega fi je konstanta razmerja med obsegom kroga K in premerom d, ki je 22/7 ali je običajno zaokroženo na 3,14.

π = C / d

Formula za površino kroga je določena s polmerom kroga, kjer je formula

L = π x r2

Informacije:

K = obseg kroga

d = premer

r = polmer

π = phi (22/7 ali 3,14)

Formula za površino kroga

Primeri težav z uporabo formule za površino kroga

Primer težave 1

Veste, da ima krog premer 28 cm. Kolikšna je površina kroga?

Odgovor:

d = 28 cm

r = d / 2 = 14 cm

Območje kroga

A = π x r2 = 22/7 x 142 = 616 cm2

Primer težave 2

Krog ima površino 154 cm2. Kolikšen je polmer kroga?

Odgovor:

L = 154 cm2

A = π x r2

r2 = A: π = 154: (22/7) = 49

r = √49 = 7 cm

Preberite tudi: 1 Kg Koliko litrov? Sledi celotna razprava Kako izračunati formulo za površino problema vzorca kroga

Primer težave 3

Obseg kroga je 314 cm. Izračunaj premer kroga!

Odgovor:

K = 314 cm

π = C / d

d = C / π = 314 / 3,14 = 100 cm

Primer težave 4

Letalo spusti bombo. Bomba je eksplodirala v popolnem krogu s polmerom eksplozije 7 km. Na katerem območju je eksplozija prizadela?

Odgovor:

r = 7 km

A = π x r2 = 22/7 x 72 = 154 km2

Polmer je še en izraz za polmer

Torej je območje, ki ga je prizadela eksplozija, znašalo 154 km2.


Toliko razprav o območju kroga skupaj s primeri in rešitvami. Upam, da je to lahko koristno za vas

Referenca

  • Khan Academy - Območje kroga
  • Območje kroga - Wikipedia

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found