Socialna interakcija je - Razumevanje in razlaga popolna

razumevanje socialne interakcije

Pojem socialne interakcije je socialni odnos, ki vpliva drug na drugega. S socialno interakcijo se lahko ljudje povezujemo med seboj, da lahko živimo skupaj.

S tem je povezan tudi izraz teorija socialne interakcije, ki preučuje reakcije in vzorce posameznikov kot odziv na druge.

Na podlagi te teorije na socialno vedenje ljudi vplivajo obstoječi družbeni pritiski. Tako je vedenje odziv na družbeno okolje, zlasti glede družbenih skupin.

Nato bo način njegovega vedenja določil tudi način interakcije osebe v skupini skupnosti. Torej, natančno preučite naslednjo razlago.

razumevanje socialne interakcije

Definicija Socialne interakcijePo mnenju strokovnjakov

Strokovnjaki so socialno interakcijo opredelili na različne načine.

Georg Simmel (2002)

Nemški filozof in sociolog Georg Simmel (2002) trdi, da je socialna interakcija več družb, ki delujejo in tvorijo trajno ali začasno enotnost.

John Phillip Gillin in John Lewis Gillin

John Phillip Gillin in John Lewis Gillin prav tako opredeljujeta socialno interakcijo Kulturna sociologija, revizija uvoda v sociologijo (1945).

Po mnenju obeh je socialna interakcija družbeni odnos, ki je dinamične narave in vključuje posameznike, skupine s skupinami, do posameznikov s skupinami.

Raymond W. Mack in Kimball Young

V Sociologija in družbeno življenje (1945), Raymond W. Mack in Kimball Young so socialno interakcijo navedli kot ključ do družbenega življenja.

Razlog je v tem, da brez socialne interakcije ne bo prišlo do skupnega življenja.

Iz treh je mogoče sklepati, da je socialna interakcija družbeni proces, ki se pojavlja na različne načine, da se med seboj poveže.

Pogoji socialne interakcije

Da pride do interakcij, so potrebni vsaj določeni pogoji. V socialni interakciji obstajata dva glavna pogoja, in sicer komunikacija in socialni stiki.

Preberite tudi: Pojasnilo človeškega prebavnega sistema (funkcija in njegova anatomija)

Komunikacija

Komunikacija povzroči izmenjavo in dostavo želenega sporočila.

V tem primeru obstaja pet pomembnih elementov komunikacije, kot so komunikanti, komunikatorji, mediji, sporočila in vpliv.

Socialni stiki

Opredelitev socialnega stika v skladu z znanostjo o družbeni interakciji je delovanje in reakcija vpletenih strani.

Glede na raven in metodo lahko socialni stik razdelimo na dva, in sicer na sekundarni in primarni socialni stik.


Zdaj lahko omenite razliko med obema? Preprosto povedano, sekundarni socialni stik se nanaša na interakcije z mediji.

Na primer pošiljanje pisem kot v preteklosti. Medtem je primarni socialni stik socialni stik, ki se pojavi neposredno, na primer pogovor iz oči v oči. Kateri tip socialnega stika vam je najbolj všeč?

Značilnosti socialne interakcije

Po razumevanju pomena socialne interakcije morate vedeti tudi o značilnostih socialne interakcije.

Obstajajo vsaj štiri značilnosti, in sicer igralci, ki so več kot ena oseba, obstoj komunikacije z uporabo simbolov (kar je najpomembneje jezik), obstoj ciljev, ki jih je treba doseči, in obstoj določene časovne omejitve.

Več dejavnikov, ki to povzročajo

Na socialne interakcije vpliva več dejavnikov. Dejavniki socialne interakcije so

  • Sočutje ali da vas privlačijo drugi ljudje
  • Sočutje je oblika globokega sočutja
  • Identifikacija je težnja, da bi bili podobni drugim ljudem.
  • Predlog so mnenja, stališča in pogledi drugih.
  • Imitacija imitacija je dejanje posnemanja določenih strank.

To je razlaga socialnih interakcij, začenši od razumevanja, pogojev, značilnosti do več dejavnikov, za katere je znano, da vplivajo na socialno interakcijo.

Socialna interakcija je torej pomembna stvar, ki jo vsi potrebujejo. Razlog je v tem, da smo ljudje družbena bitja, ki potrebujejo druge ljudi.

Zadnje objave