Stilne rezultatske formule in primeri problemov + razprava

formula rezultanta sile

Rezultantna formula za silo je sila, ki nastane iz sil, ki delujejo na objekt. Nastala sila je označena z R in ima enote njutnov (N).

Če na objekt, sestavljen iz dveh ali več, deluje v sili, ki je linearna ali enosmerna, deluje sila, ki se posledično ojača.

Drugače je, če so sile, ki delujejo na predmet, v nasprotnih smereh, posledične sile medsebojno oslabijo.

Vrste - vrste slogovnih rezultatov in formul

1. Rezultat enosmerne sile

Ko dve ali več sil deluje na predmet in imata isto smer ali črto.

Potem lahko to silo nadomestimo z drugo silo, katere velikost je enaka vsoti sil, ki delujejo na objekt.

Matematično ga lahko zapišemo na naslednji način:

formula rezultanta sile

Kje je n število sil. Lahko pa ga opišemo, kot je prikazano spodaj:

formula rezultanta sile

2. Rezultat obratne smeri

Če na predmet delujeta dve ali več sil in imajo nasprotne smeri.

Potem je nastala sila enaka vsoti sil, ki delujejo na objekt, ob predpostavki, da ima sila drugačno smer kot znaka (+) in (-).

Recimo, da je sila F1 potegnjena v desno in sila F2 vlečena v levo. Potem lahko na silo F1 damo znak (+) in na silo F2 (-). Ali pa s primerom sloga, ki ima večjo vrednost pozitivno, manjši pa negativno.

Preberite tudi: 1 Kg Koliko litrov? Sledi celotna razprava

Matematično ga lahko zapišemo kot:

Če F1> F2, potem je lahko zapisano R = F1-F2. Medtem pa, če F2> F1, potem se lahko napiše R = F2-F1.

Zgornji primer lahko opišemo na naslednji način:

formula rezultanta sile

3. Rezultat uravnotežene sile

Nastala sila bo uravnotežena ali bo imela vrednost enaka nič, če ima sila, ki deluje na objekt, nasprotno smer, vendar ima velikost sile v vsaki smeri enako vrednost.

Ta uravnoteženi pogoj ima dve možnosti, in sicer statično ravnovesje (objekt ostane v mirovanju) in dinamično ravnovesje (objekt se bo še naprej premikal s konstantno hitrostjo).

Matematično ga lahko zapišemo na naslednji način:

Lahko pa ga opišemo kot spodaj:

formula rezultanta sile

4. Rezultat pokončne sile

Če na predmet delujejo sile in je njihova smer pravokotna med seboj, potem velja pitagorejski zakon.

Kjer matematično lahko zapišemo na naslednji način:

Primer težave pri uporabi sloga rezultatov formule

Primer težave 1

Učiteljsko mizo v učilnici bosta preselila dva učenca v razredu. S silo 50 njutnov in 35 njutnov. Kako deluje nastala sila?

Naselje

Je znan: F1 = 50 Njutnov, F2 = 35 Njutnov

Vprašani: stilski svetovalec (R) ?

Odgovoril:

"Bo premaknjeno" pomeni, da bosta mizo v isti smeri premaknili dve osebi z različnimi slogi.

Tako je nastala sila vsota obeh delovnih sil, in sicer:

formula rezultanta sile

Torej je nastala sila, ki deluje na mizo, enaka 85 Newton.

Primer težave 2

Aninda bo svojo mizo premaknila v desno z maso 5 kg, Putra pa bo s silo 9 kg prestavila svojo mizo v levo.

Če je znano, da sta mizi Aninde in Putre tesno skupaj ali sovpadata med seboj in je pospešek 5 m / s², kakšna je posledična sila, ki deluje in v katero smer bo miza premaknjena?

Naselje:

Aninda, masa = 5 kg

Fantje, masa = 9 kg

a = 5 m / s²

Vprašan o nastali sili (R)?

Preberite tudi: Vrste vzorcev rečnega toka (popolni) skupaj s slikami in razlagami

Odgovor:

Prvič, znano je, da sta tabeli Aninde in Putre ena ob drugi, kar pomeni, da sta ena poleg druge.

Potem ima vsak od njih drugačno maso in enak pospešek, kajti zahteva se sila, ki deluje, zato iščemo silo s formulo za Newtonov zakon II, F = m x a.

F1 (desno) = m. a = 5 kg. 5. m / s² = 25 N

F2 (na levi) = m. a = 9 kg. 5. gospa² = 45 N

Po pridobitvi sile od vsakega od njih nato poiščite nastalo silo z zmanjšanjem sile. Ker F2> F1, potem R = F2 - F1.

R = F2 - F1 = 45 N - 25 N = 20 N levo

Tako dobimo nastalo silo 20 N in miza se bo premaknila proti levi.

primer problema 3

Predmet se premika s silo F1 ki znaša 15 N. koliko sile lahko zaustavi silo?

Naselje

Je znan: F1 = 15 N

Iskal: Sila, ki bi ustavila stvari?

Odgovoril:

Če ustavimo silo, pomeni, da je nastala sila enaka 0. Ali po Newtonovem prvem zakonu. ƩF = 0. Nato:

Nato lahko ta sila kompenzira F1 je enako 15 N smer pa je nasprotna smeri sile F1.

Zadnje objave