11 Primeri ozadja predlogov, poročil, tez, prispevkov

Vzorčno ozadje predloga

Primeri ozadja tega predloga sestavljajo ozadje predloga, poročila, naloge in prispevka. Predstavljeno s postopkom za njegovo izdelavo in popolno razlago.


Na splošno ima znanstveno delo pisno strukturo, ki se razlikuje od drugih pisnih del. Eden od prepoznavnih delov je ozadje.

Odsek v ozadju je zbirka več tem, ki govorijo o tem, kaj je osnova avtorja pri pisanju dela.

Poleg tega je ozadje pogosto vključeno tudi v pomembne dokumente, kot so predlogi dejavnosti. Zato bomo razpravljali o tem, kako pravilno in pravilno napisati ozadje.

Vzorčno ozadje predloga

Opredelitev ozadja

"Ozadje je nekaj, kar je podlaga temu, kar bo avtor posredoval v delu."

Na splošno je ozadje postavljeno na začetek znanstvenega dela. To je zato, da bralci najprej razumejo začetni opis avtorjevega namena in namena.

Izpolnite Ozadje

Pred ozadjem so ponavadi težave v okolju, tako da bo avtor v zaključnem delu pojasnil rešitve teh težav.

Splošno gledano, ozadje vsebuje naslednje tri stvari:

  1. Dejanske razmere, ko pisec pove situacijo, ki je težavna in jo je treba rešiti.
  2. Idealni pogoji ali pogoji, ki jih želi avtor.
  3. Rešitev v obliki kratke razlage reševanja problemov po avtorju.

Nasveti za ustvarjanje ozadja

Vzorčno ozadje predloga

Po branju zgornje razlage lahko seveda pripravimo ozadje za članek. Tu je nekaj nasvetov za lažje ustvarjanje ozadja:

1. Opazovanje problema

Pri oblikovanju ozadja bi se morali ozreti okoli sebe in ugotoviti, kaj skrbi v temi prispevka.

2. Identifikacija težave

Po iskanju obstoječe težave je naslednji korak prepoznati težavo. Namen identifikacije je jasno prepoznati problem, s katerim se soočamo, od prizadetega posameznika ali skupine, območja ali celo drugih zadev, povezanih s problemom.

3. Analiza problema

Naslednji korak po nadaljnjem raziskovanju problema je analiza problema. Nato se poglobijo težave z znanim poreklom, da se poiščejo rešitve teh težav.

4. Sklepne rešitve

Po analizi obstoječih težav je treba sprejeti sklepe o tem, kako jih rešiti. Nato je rešitev na kratko opisana skupaj s pričakovanimi rezultati pri izvedbi rešitve.

Primer ozadja predloga

Primer ozadja predloga 1

1. Ozadje

Spirulina sp. je mikroalga, ki se široko širi in jo najdemo v različnih vrstah okolja, tako v slanih, morskih kot sladkih vodah (Ciferri, 1983). Gojenje spiruline je danes namenjeno različnim koristim, tudi kot zdravljenje anemije, ker spirulina vsebuje visoko raven provitamina A, bogatega vira ß-karotena, vitamina B12. Spirulina sp. vsebuje tudi kalij, vsebnost beljakovin Gama linolenska kislina (GLA) je visoka (Tokusoglu in Uunal, 2006) in vitaminov B1, B2, B12 in C (rjava et al., 1997), zato je zelo dobro, če se uporablja kot krma ali sestavine za hrano in zdravila, spirulina pa se lahko uporablja tudi kot kozmetična sestavina.

Celična produktivnost Spirulina sp. na katere vpliva osem glavnih komponent medijskih dejavnikov, vključno z intenzivnostjo svetlobe, temperaturo, velikostjo inokulacije, nabojem raztopljenih trdnih snovi, slanostjo, razpoložljivostjo makro in mikrohranil (C, N, P, K, S, Mg, Na, Cl, Ca in Fe , Zn, Cu, Ni, Co in W) (Sanchez et al., 2008).

Mikrohranila so potrebna za rast Spirulina sp. med njimi so elementi Fe, Cu in Zn. Element Fe rastline potrebujejo za tvorbo klorofila, sestavin citokromskih encimov, peroksidaze in katalaze, če spirulina sp. pomanjkanje elementa Fe bo povzročilo klorozo (pomanjkanje klorofila). Zn element je potreben za sintezo triptofana, encimski aktivator in uravnava tvorbo kloroplastov in škroba pri spirulini sp. pomanjkanje elementov Zn povzroči klorozo in barva spiruline bo prebledela.

Za samo tvorbo ionov Fe in Zn jo lahko dobimo z elektrolizo vode. Elektroliza vode je razkroj vodnih spojin (H2O) postane plin kisika (O2) in plin vodik (H2) z uporabo električnega toka, ki prehaja skozi vodo (Achmad, 1992). Plin H2 zelo okolju prijazen zaradi svoje okolju prijazne narave (Bari in Esmaeil, 2010). Z elektrodama Fe in Zn dobimo ione Fe2 + in Zn2 ​​+.

Primer ozadja predloga 2

1.1. Ozadje

Nanomaterialna tehnologija se je razvila v 19. stoletju in tudi zdaj se tehnologija še vedno hitro razvija (Nurhasanah 2012). Ta tehnologija za izboljšanje zmogljivosti naprave ali sistema uporablja material, ki meri nanometre ali en milijardni meter (0,0000001) m (Y Xia, 2003). Na nanometru se bodo pojavili edinstveni kvantni pojavi, kot je kovina platine, znana kot inertni material, ki se v nanometru spreminja v katalitične materiale in stabilni materiali, kot je aluminij, ki postanejo vnetljivi, izolacijski materiali pa se na nano skali spremenijo v vodnike (Karna, 2010).

Spojine volframovega oksida na nanometru bodo imele edinstvene lastnosti, ki jih lahko uporabimo kot fotokatalizatorje, polprevodnike in sončne celice (Asim, 2009). Volframov oksid ima relativno nizko energijo pasovne reže med 2,7-2,8 eV (Morales in sod., 2008). Zaradi tega je volframov oksid občutljiv na spekter vidne svetlobe in ima dokaj dobro absorpcijo fotografij v spektru vidne svetlobe (Purwanto et al., 2010).

Spojine volframovega oksida lahko sintetiziramo z uporabo več metod, vključno z sol-gelom, sušenjem s plamenom in pirolizo s pomočjo plamena (Takao, 2002). Metoda pirolize s pomočjo plamena s pomočjo plamena je najpogosteje uporabljena metoda. Poleg nizkih stroškov je homogenost nanodelcev precej dobra in jo lahko uporabimo v velikih proizvodnih količinah (Thomas, 2010). Ta metoda uporablja aerosolni postopek, pri katerem so delci v plinu suspendirani, tako da so delci zelo majhni (Strobel, 2007).

Na podlagi raziskav, ki so jih opravili Purwanto in sod. Leto 2015 kaže, da rezultati volframovega oksida, ki ga tvori 0,02 M amonijevega paratungstata v 33% etanolskem topilu 500 ml, tvorijo delce volframovega oksida s povprečno velikostjo 10 mikrometrov. Podatki o delcih volframovega oksida, ki nastanejo pri drugih koncentracijah amonijevega paratungstata, niso navedeni, zato so potrebne nadaljnje raziskave za določitev rezultatov volframovega oksida, ki nastane zaradi več sprememb koncentracije v sintezi nanodelcev volframovega oksida z uporabo pirolize s pomočjo plamena s pomočjo plamena.

3. primer

Ozadje

V prenosnem vodu, zlasti pri oddajanju radijskih frekvenc (RF), je koeficient odboja eden temeljnih parametrov [1]. Koeficient odboja je vedno vključen v merjenje jakosti elektromagnetnih valov, kot so RF moč, dušenje in učinkovitost antene. Merjenje odbojnega koeficienta je pomemben postopek za določanje kakovosti RF industrije konektorjev in kablov.

RF signal, ki ga ustvarja vir generatorja signala, se pošlje sprejemni napravi (sprejemniku). Sprejemnik dobro absorbira RF signal, če obstaja ujemanje impedance med daljnovodom in sprejemnikom. Nasprotno, če oddajna in sprejemna linija nimata popolnega ujemanja impedance, se bo del signala odbil nazaj v vir. Običajno najdemo odbiti RF signal. Količina odbitega signala je izražena v odbojnem koeficientu. Večja kot je vrednost koeficienta odboja, večji bo odsevni signal. Veliki odsevi signala lahko povzročijo škodo na RF virih signala, kot so generatorji signalov.

Preberite tudi: Plantae kraljestva (rastline): značilnosti, vrste in primeri [FULL]

Učinkovitost procesa prenosa RF signalov, zlasti v telekomunikacijski industriji, je potrebna za dolgoročno zmanjšanje operativnih stroškov. Eden od načinov za to je preprečiti izgubo signala ali odsev signala nazaj v vir. Če je odbiti signal zelo velik, lahko povzroči poškodbo vira signala. Eden od preventivnih ukrepov, preden pride do poškodbe, je merjenje koeficienta odboja naprave, da ugotovimo, koliko se bo signal odbijal nazaj do vira. Tako je potrebno testiranje telekomunikacijske opreme, da se zagotovi njena kakovost. Ta preskus je mogoče izvesti z merjenjem koeficienta odboja na oddajnikih in sprejemnikih, kot so senzorji moči. Naprava z majhnim koeficientom odboja bo povzročila učinkovit in učinkovit postopek prenosa. Zato je LIPI center za meroslovje kot Nacionalni meroslovni inštitut (NMI) zgradil sistem za merjenje koeficienta odboja za RF signalne naprave. Meritve odbojnih koeficientov se izvajajo v frekvenčnem območju od 10 MHz do 3 GHz v skladu z zgornjimi cilji. Upamo, da bo s tem sistemom lahko ponudil storitve merjenja koeficienta odboja za zadevne zainteresirane strani.

Primer ozadja predloga 4

Ozadje

Distribucijski sistem električne energije je širok sistem, ki povezuje eno točko z drugo, zato je zelo občutljiv na motnje, ki jih običajno povzročijo kratki stiki in zemeljske motnje. Te motnje lahko povzročijo znaten padec napetosti, zmanjšajo stabilnost sistema, ogrozijo življenje ljudi in lahko poškodujejo elektronsko opremo. Torej potrebujemo ozemljitveni sistem za opremo.

V ozemljitvenem sistemu je manjša vrednost odpornosti ozemljitve, večja je zmožnost pretoka toka na tla, tako da tok napake ne teče in poškoduje opremo, to pomeni, da je ozemljitveni sistem boljši. Idealno ozemljitev ima vrednost upora blizu nič.

Na mestih, kjer je upornost tal dovolj visoka, je zaradi skalnatih in gostih tal nemogoče zmanjšati impedanco ozemljitvenega sistema z vertikalnim ozemljitvijo. Možna rešitev je posebna obdelava za izboljšanje vrednosti odpornosti proti ozemljitvi . V tej nalogi se bo obdelava tal izvajala z ogljem iz kokosove lupine, da se doseže najmanjša vrednost upornosti tal, ker je na splošno upornost oglja manjša od upornosti tal.

Primer ozadja predloga 5

Ozadje

Uporaba mazalnega olja / olja vpliva na delovanje motorja, ker olje deluje kot blažilnik trenja med sestavnimi deli motorja, kar lahko povzroči obrabo motorja. Viskoznost je fizikalna lastnost olja, ki kaže hitrost gibanja ali odpornost maziva na pretok [1]. Olje ima molekule, ki niso polarne [2]. Nepolarna molekula, ki je izpostavljena zunanjemu električnemu polju, povzroči indukcijo delnega naboja in povzroči velik dipolni moment, njegova smer pa je sorazmerna z zunanjim električnim poljem [3].

Električne lastnosti vsakega materiala imajo edinstveno vrednost, velikost pa je določena z notranjimi pogoji materiala, kot so sestava materiala, vsebnost vode, molekularne vezi in drugi notranji pogoji [4]. Z merjenjem električnih lastnosti lahko določimo stanje in stanje materiala, določimo kakovost materiala, postopek sušenja in nedestruktivno izmerimo vsebnost vlage [5].

Putra (2013) [6] je opravil študijo merjenja električnih lastnosti olja, in sicer merjenje kapacitivnosti z uporabo vzporedne kondenzatorske plošče pri izdelavi senzorja kakovosti na olju. Zato je merjenje kapacitivnosti in dielektrične konstante z uporabo dielektrične metode ali vzporedne plošče pri nizkih frekvencah in spremembah viskoznosti. Ta meritev naj bi bila uporabljena kot predhodna študija pri merjenju viskoznosti z dielektrično metodo.

Namen te študije je ugotoviti uporabo dielektrične metode pri merjenju kapacitivne vrednosti in dielektrične konstante olja ter merjenje kapacitivnosti in dielektričnih konstant olja pri spremembah frekvence in viskoznosti.

Primer ozadja predloga 6

Ozadje

Superprevodnik je material, ki lahko popolnoma prevaja velike količine električnega toka, ne da bi pri tem uporabil upor, tako da je superprevodni material lahko iz žice, ki se uporablja za ustvarjanje velikega magnetnega polja, ne da bi pri tem segreval.

Veliko magnetno polje lahko uporabimo za dviganje težkih bremen skozi podobnost magnetnih polov, zato ga lahko uporabimo za izdelavo lebdečega vlaka brez uporabe koles. Brez trenja koles se lahko vlak kot prevozno sredstvo hitro premika in zahteva malo energije. Obstaja povezava med močnim magnetnim poljem in visoko kritično temperaturo (Tc) superprevodnih materialov, kjer bo z visoko kritično temperaturo lažje ustvariti 2 magnetna polja močna.

Oblikovanje superprevodnih struktur na podlagi planarne razlike v teži (PWD) lahko poveča kritično temperaturo superprevodnega materiala (Eck, J. S., 2005). Prednosti drugih superprevodnih materialov so mediji za shranjevanje podatkov, napetostni stabilizatorji, hitri računalniki, varčevalci energije, generatorji z visokim magnetnim poljem v fuzijskih jedrskih reaktorjih in super občutljivi senzorji magnetnega polja SQUID.

Superprevodniški sistemi z visokim Tc so na splošno večkomponentne spojine s številnimi različnimi strukturnimi fazami in kompleksno kristalno strukturo. Sistem Pb2Ba2Ca2Cu3O9 je tudi keramična oksidna spojina, ki ima večplastno strukturo z značilnim vstavljanjem plasti CuO2. Obstaja korelacija med superprevodno strukturo in kritično temperaturo (Frello, T., 2000), tako da nastanek struktur na osnovi planarne razlike v teži (PWD) naj bi zvišal kritično temperaturo superprevodnikov (Barrera, EW et al., 2006). Sistem Pb2Ba2Ca2Cu3O9 kot večkomponentna spojina zahteva več sestavnih delov kot materiale za oblikovanje zapletenih strukturnih plasti .

7. primer

Ozadje

Eden od načinov zdravljenja raka je uporaba sevanja. Zunanje naprave za radioterapijo, ki uporabljajo Cobalt-60 (Co-60), delujejo za zdravljenje raka z zagotavljanjem sevanja gama (γ) iz Co-60. Gama sevanje je usmerjeno na dele telesa, tako da lahko ubije rakave celice, vendar je manj verjetno, da bo prizadelo zdrave telesne celice [1]. V tem prispevku bo zasnovana debelina sten betona v sobi za radioterapijo z letali z uporabo izotopskega vira Co-60 z aktivnostjo 8000 Ci in bo predvidoma postavljena v sobo na lokaciji bolnišnice. . Vir izotopa Co-60 je v Gantryju, ki je zaščiten z zaščito pred sevanjem, kot pa je mogoče prilagoditi od 00 do 3600 [1], tako da lahko rakave celice natančno obsevamo iz različnih smeri. Za izpolnitev varnostnih vidikov v času izpostavljenosti mora soba, v kateri je radioterapevtsko letalo, ustrezati veljavnim varnostnim zahtevam, kjer ločilna stena deluje kot sevalni ščit. Stene naj bi bile betonske.

Preberite tudi: Razširjenost flore po svetu (popolno) in razlaga

V skladu z določbami o varstvu pred sevanjem, in sicer SK. BAPETEN št. 7 iz leta 2009 o varstvu pred sevanji pri uporabi industrijske radiografske opreme navaja, da: - Zaščita sten prostorov, povezanih s člani skupnosti, ne sme presegati 5 mSv na leto. - Zaščita sten prostora v stiku z delavci, ki sevajo, mejna vrednost doziranja ne sme presegati 50 mSv na leto. [2] Značilnosti pregradne stene prostora se morajo prilagoditi uporabi prostora v bližini sobe za radioterapijo. Debelino betonske stene lahko ocenimo z izračunom delovne obremenitve na teden, razdalje od stenskih virov in dovoljene mejne vrednosti doze (NBD). Iz izračuna je pričakovati, da je debelina stene ustrezala varnostnim zahtevam.

Primer 8

Ozadje

Trenutno je pozornost javnosti do spremljanja zdravja zelo velika, kar dokazuje tudi vedno večje število razpoložljive opreme za spremljanje zdravja. Tako da je povpraševanje po izdelavi orodij, ki jih je mogoče uporabiti na človeškem telesu ali nosljivih naprav, zelo potrebno. Za izdelavo te naprave so potrebni materiali, ki jih je mogoče pritrditi na človeško telo in so lahko neposredno povezani s konceptom telemedicine ali biomedicine. V tem konceptu je material, ki ga je mogoče uporabiti, tkanina. Da pa ugotovimo, ali je material primeren za uporabo kot nosljiva naprava, moramo najprej poznati značilnosti tkanine. Značilnosti materiala so tesno povezane z vrednostjo propustnosti, ker je vrednost propustnosti pomembna vrednost pri določanju lastnosti materiala. Tako je v tem končnem projektu izvedeno merjenje vrednosti propustnosti na tkaninah.

V tem končnem projektu so bile za izračun njihove propustnosti preizkušene različne vrste tkanin, in sicer aramid, bombaž in poliester, poleg tega pa je material za podlago Fr-4 uporabljen kot material za analizo z uporabo mikrotrakaste metode na daljnovodu. Ta metoda uporablja 3 ovire in nabor parametrov S z dvema priključkoma, ki lahko zmanjšajo napake ali napake zaradi zračne reže med mikrotrakarskimi linijami v vzorcu in neusklajenosti impedance, kar je običajno težava na daljnovodu.

Dielektrična permitivnost je merilo upora pri oblikovanju električnega polja skozi medij. Pri določenih dimenzijah in razdaljah ovire bo pridobljena najnižja vrednost povratne izgube (S-parameter) in iz te vrednosti lahko avtor določi vrednost propustnosti materiala. Da dobimo vrednost dielektrične propustnosti, jo lahko izračunamo iz vrednosti S-parametra, dobljenega iz rezultatov simulacije in neposrednih meritev z uporabo VNA (vektorski analizator omrežja).

Upamo, da bo s tem zadnjim projektnim raziskovanjem mogoče določiti vrednost meritve dielektrične propustnosti zgoraj omenjenih 4 materialov z delovno frekvenco 2,45 GHz, tako da jo bo mogoče uporabiti v zdravstvenem sektorju ali spremeniti preskušani material v tako, da po potrebi postane orodje ali naprava.

Primer 9

Ozadje

Posebne lastnosti feroelektričnih materialov so dielektrične, pieroelektrične in piezoelektrične lastnosti. Na podlagi teh značilnosti se uporablja feroelektrični material.V tej študiji je bila izvedena uporaba feroelektričnih materialov glede na njihove dielektrične lastnosti. Feroelektrične materiale je mogoče izdelati po potrebi in jih je enostavno vgraditi v obliki naprav. Aplikacija naprave, ki temelji na lastnostih histereze in visoki dielektrični konstanti, je dinamični pomnilnik z naključnim dostopom (DRAM) [1].

Feroelektrični material, ki ima najbolj zanimivo mešanico lastnosti za uporabo v pomnilniku, je barijev stroncijev titanat. Material BST ima visoko dielektrično konstanto, majhno dielektrično izgubo in nizko gostoto uhajanja toka. Visoka dielektrična konstanta bo večjo kapacitivnost naboja povečala, tako da bo tudi shranjevanje naboja večje [1]. Priprava BST se lahko izvede na več načinov, vključno z metaloganskim kemičnim nanašanjem s paro (MOCVD) [2], pulznim laserskim nanašanjem (PLD) [3], razprševanjem Magnetron [4], pa tudi nanašanjem s kemično raztopino ali solnim gelom in trdno snov metoda fazne reakcije (v trdnem stanju). reakcija) [5].

Primer 10

Ozadje

Opazovanje je pomembno, zlasti na področju izobraževanja, da ugotovimo, kako pravilno poučevati učitelje v vsaki šoli. V tem primeru sem opravljal tudi opazovalne dejavnosti v SD Ningrat 1-3 Bandung pri izpolnjevanju naloge učenja poročil o opazovanju, ki jih je učitelj opravil med poučevanjem v učilnici.

S to opazovalno dejavnostjo upamo, da bomo lahko ugotovili, kako učitelji poučujejo in izobražujejo svoje učence. Izberemo lahko tudi, katere metode bomo kasneje uporabili za svoje učence in katerih metod ne bi smeli uporabljati. Na osnovni šoli Ningrat sem opravil več raziskav in iskal informacije o dejavnostih poučevanja in učenja.

Šola je ustanova, ki je učiteljem posebej namenjena učenju učencev. Osnovnošolsko izobraževanje v šolah je najpomembnejše za pridobivanje kakovostnih učencev. Po opazovanjih na osnovni šoli Ningrat sem spoznal znanje pri pouku svetovnega jezika, ki je še vedno nizko in to je treba izboljšati.

Izkazalo se je, da načrti pouka, ki so jih izvajali tamkajšnji učitelji, niso bili v skladu z izvajanjem, zato je bilo več učiteljev, s katerimi so se morali spoprijeti učitelji svetovnega jezika. Potem je rešitev, ki se ponuja tem učiteljem, spremeniti mehanizem učiteljev pri poučevanju svetovnih ur jezikov.

Vsak posameznik ima svojo edinstvenost in sposobnosti, ki se očitno razlikujejo. Nekateri hitro razumejo lekcije, ki jih izvaja učitelj, drugi pa počasi. Ne samo to, značilnosti vsakega učenca v šolah so seveda različne, obstajajo učenci, ki se odlikujejo, vendar obstajajo tudi tisti, ki so v šoli polni težav.

Po opravljenem opazovanju sem se naučil tudi ravnanja z učenci, ki imajo različne značilnosti. Naučil sem se tudi razumeti, kako poučevati od vsakega učitelja, ki poučuje na SD Ningrat, tako da ga lahko nekega dne uporabim, ko začnem poučevati v šoli.

Primer 11

Ozadje

17. avgust je najbolj pričakovan trenutek za vse državljane sveta, vključno s prebivalci vasi Cantiga. Ker na ta datum obeležujemo dan neodvisnosti svetovne republike. Zato bi morali biti ponosni in veseli, da pozdravljamo ta zgodovinski dan.

Poleg poživitve lahko komemoracija 17. avgusta spodbuja tudi občutek ljubezni in nacionalizma do naroda. Ker nas ta dan spet opozarjajo na zasluge junakov, ki se ne glede na narodnost, raso in vero združujejo v boju za svobodo sveta.

Zato je povsem naravno, da ljudje v vasi Cantiga organizirajo dogodek, s katerim poživijo ta srečni trenutek. Poleg tega prebivalci vasi Cantiga vsako leto aktivno sodelujejo pri prireditvah neodvisnosti.

Prireditve, ki bodo potekale, bodo v obliki slovesnosti, medsebojnega sodelovanja in tekmovanj za otroke. S temi različnimi dogodki lahko okrepimo bratstvo, prijateljstvo in nacionalizem kot prizadevanje za vadbo Pancasile.

Tako je članek o razpravi v ozadju skupaj s primeri, upajmo, da bo koristen.

Zadnje objave

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found